جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب خودارزیابی درس دهم قلم سحر آمیز از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- سیدجمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟
2- چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟
3- چرا روحانیت و چهره های علمی فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- 1) زبان آموزی 2) سخنوری 3) بحث با دیگران 4) تاثیر گذاری سخنش.
2- شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.
3- آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.