جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس شانزدهم پرنده آزادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در بند اول شعر پرنده آزادی، تشبیه ها را بیابید.
2- منظور شاعر از«کودکان سنگ» چیست؟
3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.
2- کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود و کشورشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند.
3- با تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

نویسنده : 1- محمد = مشبه * پرنده ای بیمناک = مشبه به * محمد به پرنده ای بیمناک تشبیه شده است .
2- منظور از کودکان سنگ ، همان کودکان فلسطینی است که برای دفاع از خود هیچ سلاحی ندارند و با مظلومیت با پرتاب سنگ به طرف اشغالگران ، در برابر اسلحه های آنان مقاومت می کنند.
3- آنها راه گذشتگان خود را ادامه داده و در کنار آنها با اشغالگران مبارزه می کنند و ایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و با تمام تلاششان برای آزادی میهن خود از دست نظامیان صهیونیستی ، می جنگند ..