جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس هشتم زندگی همین لحظه هاست از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا می گویند: «وقت از طلا گران بهاتر است» ؟
2. منظور از «عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند»، چیست؟
3. پیام اصلی درس چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود ردا دیگر حتی با طلا نمی توان خرید و به دست آورد.
2. منظور این است که زیستن و زندگی زیبا همان فرصت هایی است که با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد در واقع زندگی حقیقی آن است که در جست و جوی دانش و یا کار مفید و سازنده بگذرد، بقیه روزهای عمر ما جز زندگی محسوب نمی شود.
3. ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم افسوس گذشته را نخوریم و برای فرداهای نیامده نیز خیالبافی بی اساس نکنیم بلکه امروز را غنیمت بدانیم و در همین امرزو دانش رو فرا بگیرم و سعی کنیم کار های بزرگ انجام دهیم.