جواب پژوهش صفحه ۸۹ کتاب کار و فناوری پایه هشتم خوراک جوجه از چه اجزایی تشکیل شده و بهای روز آن ها چقدر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.