جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم خون هر یک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

دوست : خون ابتدا اکسیژن را از شش ها دریافت می کند و سپس کربن دی اکسید را وارد شش ها می کند که به این صورت گاز های تنفسی انتقال می گردد
سپس اکسیژن که خون از شش ها دریافت کرد را به یاخته ها می گی دهد و کربن دی اکسید از یاخته ها به خون می رسد که از طریق بازدم از بدن خارج می شود.

اناهیتا : اکسیژن از کیسه های هوایی موجود در شش ها وارد خون شده و به سلول ها میرسد و کربن دی اکسید ازاد شده در سلول ها توسط خون به کیسه های هوایی موجود در شش ها میرسد و از آنجا به محیط منتقل می‌شود.