جواب برسی کنید صفحه ۸۷ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی به نظر شما دیدار با خویشاوندان چه فایده هایی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایجاد شادی و نشاط بین خویشاوندان، جویا شدن از احوالات هم، کمک به یکدیگر در صورت نیاز.

نازنین : اخلاق انیان را خوب و نیکو می کند انسان را شاداب می کند وله او آرامش می دهد باعث ریاد شدن عمر و سلامتی جسم می شود دل ها به هم تزدیک می شود و قهر ها تبدیل به دوستی می شود.