جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۳ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی آیا داستان دیگری از زندگی امام جواد می دانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مناظره .
مجلس مناظره ای راه انداختند .
بزرگترین دانشمندشان را دعوت کردند.
امام جواد (ع) را هم همینطور. همه که جمع شدند یحی بن اکثم بلند شد. مجلس ساکت شد.
پرسید : «اگر کسی برای مراسم حج محرم شده باشد و شکاری را بکشد تکلیفش چیست؟».
امام جواب داد: «این شخص زن است یا مرد؟.
بزرگ است یا بچه؟.
آزاد است یا بنده؟.
کارش عمدی بوده یا نه؟.
حالا چی؟ پشیمان شده؟.
حجش عمره بوده است یا واجب؟.
شکار پرنده بوده یا نه؟.
همه شان ساکت شده بودند.
از شنیدن حالت های مساله رنگ صورتهای شان مثل گچ سفید شده بود.
فهمیدند که شکست خورده اند.