داستان پرستو صالحی در ماه عسل

پرستو صالحی با پدرش در برنامه ماه عسل احسان علیخانی حضور یافت .

ماجرای پرستو صالحی و پدرش چیست ؟ توضحات کامل در ادامه مطلب دریافت کنید .

علت حضور و ماجرای پرستو صالحی چیست

پرستو صالحی در برنامه احسان علیخانی حاضر شد

پرستو صالحی زندگی خود را توضح داد که با چه مشکلاتی بزرگ شده است

پدرش الکلی و معتاد بوده و او را ضرب و شتم قرار میداد

پرستو صالحی تحمل کرده و با تلاش و پشتکار به اینجا رسیده است

در برنامه احسان علیخانی پرستو صالحی پدرش را بخشید و پدرش او را بغل کرد

داستان پرستو صالحی