جواب حکایت صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم مفهوم داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.