جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم داشتن جمعیت جوان برای کشور ما چه مزایایی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن نیروی کار جوان و شاداب، افزایش انگیزه و شادابی در جامعه، رشد اقتصادی و غیره.