جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۶۶ کتاب ادبیات پایه هشتم در دوران دفاع مقدس دانش آموزان چگونه نقش خود را در جنگ ایفا می کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموزان انقلابی در طول دوران انقلاب اسلامی حماسه های بزرگی را خلق کردند که نمونه بارز آن دانش آموز بسیجی 13 ساله انقلاب «شهید حسین فهمیده» بود که الگوی همه دانش آموزان کشور است. نقش دانش آموزان بسیجی در دوران دفاع مقدس انکارناپذیر است.