جواب گفت و گو صفحه ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره آیات 3 و 4 سوره الرحمن تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند در سوره مبارکه الرحمن فرموده است که انسان را بر اساس حکمت و دلیل آفریده است. در وجود آدمی دنیایی را خلق کرده است که کتاب بزرگی از آفرینش است. هیچ کدام از آفریده های خدا در بدن آدمی بدون دلیل خلق نشده اند. خدا حتی ناخن های بدن آدمی را نیز فراموش نکرده است.