جواب کار در منزل صفحه ۹۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم درباره انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در بازار تحقیق کرده و صرفه اقتصادی استفاده ز آنها را برای منزل خود برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.