جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم درباره اینکه قطعاتی که در زندگی روزمره و رشته تحصیلی تان با آنها سرو کار دارید با کدام یک از روش های فوق میتواند تولید شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.