جواب تحقیق کنید صفحه ۶۵ کتاب کار و فناوری پایه نهم درباره دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امروزه کلید تبدیل برای راهروها کمتر استفاده می شود و بیشتر از سنسورهای تایمردار یا چشمی های هوشمند استفاده می گردد.کلید تبدیل بیشتر در اتاقهای خواب یا سالن های بزرگ استفاده می شود.