جواب گفت و گو صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره زندگی و فضایل امام رضا (ع) تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امام رضا (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان است. پس از شهادت امام موسی کاظم (ع) رهبری امت برای راهنمایی به امام رضا (ع) سپرده شد. امامت امام در زمان هارون الرشید و پسرانش محمد و مامون بود. در زمان مامون مآموران از امام خواست که خلیفه اش شود اما امام جانشینی را نپذیرفت. امام را از مدینه به توس آوردند و به اجبار امام جانشین خلیفه شد و شرایطی را برای پذیرش خلافت خود مقرر فرمودند. امام بعد از مدتی به وسیله مامون به شهادت رسید.