جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به شکل های زیر نگاه کنید در گروه خود گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه سلول ها دارای پوسته، (غشا) سیتوپلاسم و هسته می باشند.