جواب گفت و گو صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره شخصیت های داستان با هم گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخصیت های این داستان عبارتند از:.
1) نویسنده داستان 2) مار بوآ 3) شازده کوچولو 4) مرد کارفرما 5) روباه.