جواب تحقیق بارش فکری صفحه ۳۸ کتاب کار و فناوری پایه هفتم درباره مزایای دیگر مستند سازی گفت و گو کنید تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آسان کردن ارائه گزارش چگونگی اجرای پروژه، کار و ……………… آسان کردن توسعه ی پروژه،کار و ……………… ایجاد کردن یک سند کاری برای مراجعات بعدی خود و دیگران ساختن و ایجاد اسناد مستندسازی به صورت های متنی – کتبی – رسانه ای – فیلم – و ……………… سهولت در انتقال به دیگران سهولت در تغییر و ویرایش مستندات در صورت بروز عیب و ایراد آسانی قرار دادن آنها در اختیار دیگران وسهولت اشتراک گداری.