جواب تحقیق صفحه ۶۲ کتاب عربی پایه هشتم درباره معنا و ریشه نام خود تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

۱. فاطمه ۲. زهرا ۳. حلما ۴. یسنا ۵. زینب ۶.نازنین زهرا ۷. رها ۸. آوا ۹. باران ۱۰. ریحانه.
۱. فاطمه ۲. زهرا ۳. نازنین زهرا ۴. حلما ۵. باران ۶. یسنا ۷. ریحانه ۸. زینب ۹. النا ۱۰. آوا.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.