جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۳ کتاب فارسی پایه یازدهم درباره نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسانی که اعتماد به نفس نداشته باشد نمی توانید به اهداف خود برسد.