جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم تحقیق درباره هر یک از پیامبران اولوالعزم چه میدانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت همگانی 2. داشتن شریعت و دین 3. داشتن کتاب الهی به طور خاص، فقط 5 نفر از پیامبران الهی دارای چنین ویژگی هایی بوده اند؛ یعنی هم دعوت گانی، هم شریعت و هم کتاب الهی داشته اند. آن پنج تن، حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی(ع) و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) هستند. در روایات از کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهیم (ع) به نام صحف یاد شده و تورات کتاب حضرت موسی، انجیل کتاب حضرت عیسی (ع) و قرآن کتاب پیامبر اسلام (ص) است.