جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره کاربرد فلز مس در زندگی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مس نیز درصنایع الکتریکی کاربرد زیادی دارد.