علت و دلیل شرکت بی حجاب درسا درخشانی در بازی شطرنج ایران خبر پیوستن به آمریکا از سایت نکس لود بخوانید. درسا درخشانی بازیکن تیم ملی شطرنج ایران که در مسابقات خارج از کشور شرکت داشته بود به دلیل حضور بی حجاب خود در این مسابقات و حضور بدون حجاب در رقابت های بین المللی تیم ملی ایران اخراج شد.

علت پیوستن درسا درخشانی به تیم آمریکا در شطرنج

درسا درخشانی پس از اینکه به خاطر حجاب از تیم ملی اخراج شد امروز ۱۰ مهرماه خبر پیوستنش به آمریکا همه جای اینترنت را گرفته و مشاهده می‌کنیم که با میکا درباره ایران مخالف و با فرهنگ ایران زد باشد که از بی کند باید به ایران تن و ضربه بزنید تا آمریکا شما را جلب کند آمریکا باکسهای کار دارند که علیه دولت و نظام هستند امیدواریم درسا درخشانی با عذرخواهی به تیم ملی برگردد و تیم آمریکا را رها کند چون به چهره خود و ایران را خراب میکند.