جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چگونه میتوانید درستی یا نادرستی و میزان اعتبار یک خبر یا موضوع را برسی کنید تا به نتایج کار خود اطمینان بیشتری داشته باشید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.