جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس چهاردهم ادب از که آموختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- می توانیم از بی ادبان، ادب بیاموزیم.
2- هر کسی که از کار خود تعریف می کند، داناست.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست ناردست.