جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس سیزدهم لطف حق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- مادر موسی وقتی گهواره ی او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت.
2- مهر مادر موسی به فرزندش کمتر از محبت خدا به موسی بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست.