جواب درست و نادرست صفحه ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درست و نادرست درس نهم نام آوران دیروز امروز و فردا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتاب فروشی رفت.
2. در فصل دوم کتاب، در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود.
3. دلاوران دوران هشت سال دفاع مقدس، از نام آوران معاصر کشورمان هستند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. درست. 2. نادرست. 3. درست.