جواب درست و نادرست صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درست و نادرست درس یازدهم نقش خردمندان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به گفته ی خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.
2. سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.
3. خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه ای در شهر ری بسازد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست نادرست.