جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درست و نادرست درس پانزدهم کاجستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.
2. دو کاج، سال های سال با هم دوست بودند.
3. در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست درست.