جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درست و نادرست درس سیزدهم روزی که باران می بارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. امید از تمیز کردن قاب ها بسیار لذت می برد.
2. صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه ی مغازه ایستاد.
3. مرد خوش نویس تابلویی به مغازه ی پدر بزرگ هدیه کرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست درست نادرست.