جواب خودارزیابی صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم کدام قسمت از درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون میان سنگر آزادگان جوشید / مثل یک موج خروشان شد / کودکی از دامن این موج بیرون جست.