جواب صفحه ۳۷ و ۳۸ کتاب فارسی پایه دهم جواب درس چهارم درس آزاد ادبیات بومی (۱) یک از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.