جواب برسی صفحه ۱۲۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم درود بر پیامبر در تشهد انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گناه دشمنی با پیامبر و اهل بیت.