جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس شانزدهم آداب مطالعه از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید.
2. چرا باید در آغاز یا پایان نوشته از شاعر یا نویسنده ی آن یاد کرد؟
3. اگر بخواهید قصه ای برای خواندن انتخاب کنید، چه ویژگی هایی را برای آن در نظر می گیرید؟
4. چه شباهت هایی بین حکایت گویی و نظم خوانی وجود دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. 1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان .
2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی .
3) به دست آوردن تجربه های فراوان .
2. برای احترام گذاشتن به شاعر و یا نویسنده.
3. به نمکی که برای خوشمزه شدن غذا به غذا اضافه می شود که اگر کم باشد غذا بی مزه و اگر زیاد باشد غذا شور می شود.
4. طریقه حکایت گویی:.
اول این که فرد قصه ای را که می خواهد باز گو کند برای یک استاد بخواند و هچنین با خود تمرین کرده باشد تا در هنگام قصه گویی چیزی را از یاد نبرد . دوم این که در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بی تجربه نباشد سوم این که باید بداند چه سخنی برای شنوندگان مناسب است و بیشتر در مورد مطالبی حرف بزند که مردم می پسندند، چهارم این که باید در زمان های مناسب در بین قصه ساده خود از شعر نیز استفاده کند زیرا بزرگان گفته اند شعر در میان قصه خواند مانند نمک زدن به غذا است اگر کم بزنی غذا بی مزه می شود و اگر زیاد بزنی غذا شور می شود پس باید میانه روی کرد نجم سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوید زیرا در چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست می دهد.
طریقه نظم گویی:.
بگو اول این که وزن اهنگ شعر را درست رعایت کند دوم این که شعر را تاثیر گذار بخواند سوم این که اگر در میان شعر بیتی بود که فهم آن برای دیگران مشکل بود آن بیت را توضیح به دهد چهارم این که به شکلی سخن نگویید که شنوده خسته شود پنجم در اول یا آخر شعر از نام شاعر آن شعر یاد کند و برای او فاتحه ای بخواند.

علیسان : 1- لذت بردن از داستان, چیز های زیادی یاد گرفتن و درس گرفتن از کار ها.
2-برای آنکه اگر از داستان هایش خوشمان آمد داستان های دیگرش را هم بخوانیم
3-خنده دار , ماجرایی و هیجانی
4- هر دو خوانده میشوند

نویسنده : ۱) اول آنکه از احوال گذشتگان با خبر می شویم. ۲)دویم آنکه چون عجایب بشنویم ، نظر ما به قدرت الهی ، گشاده گردد ۳) سیم آنکه عبرت بسیار و تجربه ی بی شمار او را حاصل می شویم
۲) برای اینکه به شاعر احترام بگذاریم.
۳)تخیلی
۴)هر دو خوانده می شود.

زهرا حقی : ۳ اینکه آن داستان مذهبی باشد ودرباره ی خداوند ودرباره یپیامبران وامامان باشد تابتوانم از گذشته و رفتارو کردار آنها باخبر بشوم که رفتار وکردار خودرا مانند آنان کنم.

نویسنده : جواب سوال سه:ایجاد نقاط مجهول برای کسی که قصه را میشنود،پشت سر هم بودن و داشتن پیوستگی،تخیلی کردن قصه..