جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس هفدهم ستاره ی روشن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور از جمله ی «راست گوی هلاک نشود» چیست؟
2. چرا نیکوخوی در هر دو جهان، ستوده است؟
3. با توجه به متن درس، منظور از «ستاره روشن» چه کسی است؟
4. منظور از جمله ی «هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگتر دارید» چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مردمان راستگو هیچوقت از یادها نخواهند رفت و در یادها خواهند ماند.
2. زیرا انسان خوش اخلاق را در این دنیا مردم دوست خواهند داشت و در آن دنیا نیز به خاطر حسن خلق خدا به او پاداش خواهد داد.
3. بزرگمهر حکیم.
4. بدین معنی است که احترام افرادی را که از نظر سنی از شما بزرگتر هستند را حفظ کنند.

دیلان مرادپور : منظور این است که فردی که از شما بزرگتر است را بزرگتر خود بدانید و برای او احترام قائل باشید.

نویسنده : ۳‌ _ زیرا انسان خوش رفتار و خوش اخلاق در این جهان در بین مردم محبوب است و در ان جهان نیز خداوند به او پا داش می دهد.

نویسنده : 1 انسان راستگو هرگز هلاک نمیشود
2 چون در این جهان همه مردم انسان خوش اخلاق را دوست دارند و در جهان آخرت نیز خداوند به او پاداش می دهد
3 حکیم بزرگمهر
4 هرکسی که سنش بیشتر باشد را بزرگ بدارید و به او احترام بگذارید.

نویسنده : 1- انسان راستگو هرگز نابود(هلاک)نمیشود
2-چون در این جهان همه ی مردم انسانان خوش اخلاق را دوست دارند و خداوند نیز به حاطر خوش اخلاق بودن انها در ان جهان به انها پاداش میدهد
3-بزرگمهر حکیم.

ریحانه :‌
1_انسان راستگو هرگز نابود نمیشود
2_در این دنیا به خاطر اخلاق خوبش مورد ستایش قرار میگیره و اطرافیانش خیلی اونو دوست دارن و مورد ستایش قرار میدن و در اون دنیا خدا به خاطر اخلاق خوبش به اون پاداش میده و …….
3_بزرگمهر حکیم
4_هرکسی که سنش از شما بیشتراست اورا گرامی بدارید و احترام اورا حفظ کنید.

نویسنده ؟:< 1_انسانی که راستگو باشد هیچوقت هلاک و نابود نخواهد شد. ۲_چون دراین جهان همه مردم انسان خوش اخلاق را دوست دارند ودر جهان آخر پاداش میگیرند. 3_حکیم بزرگمهر. 4_هرکس سنش بزرگ تر از ما باشد باید به آنان احترام گذشت من محمدرضا حقیقت از بیله سوار.