جواب درک مطلب صفحه ۷۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس دهم عطار و جلال الدین محمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا دیدار پدر محمد، با افراد مختلف، برای او جالب بود؟
2. به نظر شما، چرا سفر برای انسان، جالب و هیجان انگیز است؟
3. منظور عطار از اینکه گفت «همه ی ما جز اندکی نمی دانیم» چه بود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون افرادی که به دیدار پدر محمد می آمدند همگی از ادیبان دانشمندان و فرهیختگان بودند و محمد می توانست چیزهای زیادی از آن ها بیاموزد.
2. زیرا انسان شهرها و کشورهای مختلف را می بیند و با افراد جدید آشنا می شود.
3. منظور عطار این است که هرچه در علم فرو رویم می فهمیم که علم انسان در مقابل علم الهی مانند قطره ای می ماند در برابر دریا.

نویسنده :‌ چرا دیدار محمد با افراد مختلف برای او جالب بود ؟چون میتونست چیز های بیاموزد و کتاب های آن ها را میخاند اولین کتاب هم از شیخ گرفت.