جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درک مطلب درس یازدهم نقش خردمندان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور از جمله ی زیر چیست؟
«جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.»
2. چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟
3. کارهای مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصیر توسی چه بودند؟
4. پیش یینی حوادث چه کمکی می تواند به ما بکند؟
5. مدارس نظامیه چه نوع مدرسه ای بودند و چگونه اداره می شدند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به این معنی است که جامعه برای محافظت خود در برابر مشکلات از قبیل دشمنان، فقر مالی جهالت و نا آگاهی و غیره و همچنین برای رشد، پیشرفت و شکوفایی خود به این سه چیز نیازمند است. .
2. برای حل مشکلات جامعه، حکومت و . و در واقع برای حکومت داری به وی نیاز داشت.
3. تاسیس رصدخانه، کتابخانه و مدرسه، تربیت دانشمندان و کمک به علم و فرهنگ جامعه و نفوذ در حکومت .
4. برای اینکه در هنگام رخ دادن حوادث به وحشت نیفتیم و برای حل آن چاره ای بیندیشیم. .
4. برای اینکه در هنگام رخ دادن حوادث به وحشت نیفتیم و برای حل آن چاره ای بیندیشیم.

هلن : مدارس،نظامیه،چه،نوع،مدرسه،ای،بودند،و،چگونه،اداره،می،شدند.