جواب درک مطلب صفحه ۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی جواب درک مطلب درس سوم راز نشانه ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- چرا مرد فكر كرد كه پسر الاغش را ديده است؟
2- پسر دو ويژگي مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آنها را بگوييد.
3- چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟
4- آيا عنوان «نشانه ها» برای اين درس، مناسب است؟ چرا؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- چون پسر نشانی های درستی از الاغ و بارش داده بود.
2- هوش و فهم، دقت و خوب نگاه کردن
3- چون مرد به او نادانسته تهمت زده بود.
4- بله، چون پسر با توجه به نشانه ها و هوش خود مطلبی را متوجه شده بود.