جواب درک مطلب صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درک مطلب درس سیزدهم روزی که باران می بارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور مرد از «دکان شما چیزی کم دارد» چه بود؟
2. چرا پدر بزرگ و امید متوجه رفتن مردا از مغازه نشدند؟
3. چرا امید فکر می کرد هیچ جا دیدنی تر و زیباتر از دکان پدربزرگ نیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. منظورش این بود که مغازه شما تابلوی یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجه را ندارد.
2. چون آن ها مشغول تماشا و غرق تفکر در نوشته یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجه شده بودند.
3. چون آن ها مشغول تماشا و غرق تفکر نوشته یا صاحب الزمان ، عجل الله تعالی فرجه شده بودند.