جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درک مطلب درس شانزدهم وقتی بوعلی کودک بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی، کدام است؟
2. شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می بینید؟
3. علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟
4. این درس، چه پیامی دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خوب دیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن.
2. اشتیاق برای کسب علم و پیشرفت.
3. از سوال های خوب، فهم و استعداد بالای او و کنجکاوی بالای او .
4. تلاش و کوشش بسیار، مطالعه بسیار، خوب دقت کردن، خوب دیدن و فکر کردن برای افزایش آگاهی.

فاطمه : سوال 3_از اینکه حسن (ابن سینا) پرسش هایی می کرد که از سن یک کودک بالاتر بود، و طبیب فکر میکرد میتواند او را با جواب های کودکانه آرام کند اما او دست بردار نبود و طبیب به حیرت افتاد….

مهنا : کتاب خواندن و پرس و جو در باره ی سوال های خود.

نازنین : 1 خوب دیدن و خوب گوش دادن به سخنان.

نویسنده :‌1خوب دیدن خوب گوش کردن وفکر کردن
2کسب کردن علم ودانش
3که باسن کمش سوال های بزرگتر از خودش را میگفت
4که با علم ودانش می توان به جایگاهی که می خواهیم برسیم.

محدثه اسماعیلی : علم را نبا ید از دست داد علم را باید آموخت
علم از دست دادنی نیست علم آموختنی است
هر چه قدر علمت به بالا رود به جایگاه ارزشمند و بزرگتری دست پیدا خواهی کرد و نامت در یاد همه مردم دنیا خوا هد ماند و معروف خواهی شد.

نویسنده :‌4💕میتوان با تلاش و پشتکاری و کسب تجربه علم ودانش زیادی به دست آوریم وبه هدف ها و آرزوها رسید.