جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب درک و دریافت آخرین درس از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. این متن را با توجه به زاویه دید و شخصیت پردازی برسی کنید
2. با توجه به اینکه زبان فارسی رمز هویت ملی است برای پاسداشت آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.