جواب بخوان و بیندیش صفحه ۷۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک و دریافت انتظار بخوان و بیندیش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- منظور درخت سیب از جمله ی »از این خانه همیشه بوی محبت به مشام می رسد«؛ چیست؟
2- در پایان داستان، چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟
3- چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل های سوسن وجود داشت؟
4- با توجه به نمودار زیر درباره ی عناصر داستانی که خواندید، گفت وگو کنید.
نقشه ی عناصر داستان
شخصیت های داستان: ……………………….
زمان: ……………………….
مکان: ……………………….
اتفاق های داستان: ……………………….
نتیجه: ……………………….

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- یعنی در این خانواده انسان های با محبتی هستند و به هم عشق می ورزند.
2- چون لای قرآن قرار گرفته و در میان انبوهی از کلمات که بوی بهشت می دهند.
3- رفتار درخت سیب محبت آمیز و دوستانه بود در حالی که رفتار گل های سوسن زشت و طعنه آمیز بود.
4- شخصیت های داستان: نرگس ، گل سرخ، درخت سیب، گل های سوسن، محمدتقی.
زمان: حال.
مکان: خانه و باغچه.
اتفاق های داستان: به دنیا آمدن غنچه، غمگین بودن دختر به خاطر برادرش، تبدیل شدن غنچه به گل، آمدن برادر و خوشحال شدن دختر، چیده شدن گل سرخ.
نتیجه: عشق و محبت و دوستی.