جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم بخوان و بیندیش جواب درک و دریافت فردوسی فرزند ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا کودک را بر دامنه ی کوه البرز گذاشتند؟
2. رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟
3. در این داستان، رفتار کدام شخصیت را نمی پسندید؟ چرا؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون سام از اینکه بچه اش دارای موهای سفید بود ناراحت و خشمگین بود. به همین دلیل دستور داد تا بچه اش را در دامنه کوه بگذارند.
2. سام از روی نادانی و از ترس حرف دیگران به بچه ظلم و نامهربانی کرد و او را در بالای کوه رها کرد ولی سیمرغ با اینکه بچه خودش نبود، او را با مهربانی به لانه خودش برد و همانند جوجه های خودش از او مراقب کرد.
3. سام، چون او با نادانی و ترس از حرف دیگران، بچه خودش را به دلیل اینکه موهایش سفید بود، او را در کوه رها کرد.