درگذشت دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی

علت درگذشت دنی فنی زاده

دنیا فنی زاده امروز دار فانی را وداع گفت . دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی امروز به علت سرطان درگذشت . چند سالی میشد دنیا فنی زاده با سرطان دست و پنجه نرم میکرد و آخر تسلیم سرطان شد و دار انی را وداع گفت .

درگذشت دنیا فنی زاده :

علت درگذشت دنیا فنی زاده سرطان است و امروز به علت تشدد سرطان مرد . تاریخ تشییع جنازه دنیا فنا زاده به زودی اعلام خواهد شد .