جریان و ماجرای درگیری رضا کیانیان در پویش آب + جزئیات

رضا کیانیان در همایش پویش آب با یکی از معترضین که به نحوه برگزاری مراسم اعتراض داشت گفت که حرف نزن اگر مشکلی با شرایط من داری بفرما بیرون . فیلم این کلیپ رو اگه بشه به زودی داخل سایت قرار خواهیم داد پس نگران نباشید .

جواب معترضین داخل چه بود

معترضین در جواب رضا کیانیان گفتند که اگر هنرمند کشور نتواند صدای مخالفت خودش را بشنود چه انتظاری از وزیر نیرو داریم بعد افراد داخل سالن برای این معترض دست زدند بُعد رضا کیانیان گفت که حرف نزن حرف نزن این حرف را چند بار تکرار کرد و گفت برو بیرون برو بیرون بعد حراست عمان و افراد معترض را از سالن بیرون کرد .