جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریاها و اقیانوس های مهمی را که در این منطقه قرار دارد روی نقشه پیدا کنید و نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خلیج فارس ودریای عمان در مرکز وجنوب شرقی آن – اقیانوس هند درمشرق آن – خلیج عدن ودریای سرخ جنوب وجنوب غربی – دریای مدیترانه در مغرب – دریای سیاه درشمالغربی – دریای خزر درشمال آن. .