جواب فکر کنید صفحه ۲۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب روزنامه خواند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا آب اینگونه دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه به علت حل شدن نمک زیاد در آب چگالی بالایی دارد به طوری که چگالی آب از چگالی بدن انسان بیشتر است و انسان می تواند بر روی آب شناور شود.