جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم در ابتدای اطلس فهرست و نام قاره ها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.