جواب درک مطلب صفحه ۱۳۳ کتاب ادبیات فارسی چهارم در اولین روز حضور در مدرسه ی جدید چه چیزی مهتاب را دلگرم و شاد کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شنیدن صدای دست های بچه ها و لبخند مهربان معلم.